ระบบสืบค้นข้อมูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์
Social Media Monitoring

ระบบสืบค้นข้อมูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media Monitoring) เป็นระบบที่สามารถเข้าถึงและติดตามข้อมูลที่อยู่ในสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Twitter, YouTube เป็นต้น สามารถเข้าถึงข้อมูลกลุ่มปิดของเป้าหมายได้ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของเป้าหมายได้ตลอดเวลา เหมาะสำหรับงานข่าวสืบสวนและงานข่าวกรอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม